item1
item2

Välkommen till Dreams of Drams!

Alla som någon gång varit på en skotsk eller irländsk fest, vet vad den keltiska glöden innebär. För dem som inte varit med om detta kan vi, med vår mångåriga erfarenhet av den skotska och irländska folkmusiken, visa vad det innebär.

Vi har alla tre varit med i folkmusikgruppen The Corbies, där vi spelat på alla större scener i Sverige, festivaler och TV, samt spelat in fem skivor. 

Våra instrument är sång, gitarr, fiol, banjo, mandolin, tinwhistle, mandola, munspel, bodhran, tvärflöjt, bastrumma, slagverk, dragspel, smallpipe och highland bagpipe.

Vi är baserade i Stockholm och uppträder över hela landet. 
 

Anders Gjörling, Mårten Smith, Bolennart Lindberg

3 musiker + 15 instrument
m4
SCOTTISH  & IRISH FOLK MUSIC
item5
item5